Dvorana 1

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00
Kralježnica
09.00
09.55
Kralježnica
09.00
09.55
Kralježnica
09.00
09.55
18.00
Noge-guza *
18.00
18.30

Trbuh-leđa *
18.30
18.55
Power Joga
18.00
18.55
Noge-guza *
18.00
18.30

Trbuh-leđa *
18.30
18.55
Power Joga
18.00
18.55
Noge-guza *
18.00
18.30

Trbuh-leđa *
18.30
18.55
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30

Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Kralježnica
19.00
19.55
Noge-guza *
19.00
19.30

Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Kralježnica
19.00
19.55
Noge-guza *
19.00
19.30

Trbuh-leđa *
19.30
20.00
20.00
Pilates
20.00
20.55
STRONG by Zumba
20.00
20.55
Pilates
20.00
20.55
STRONG by Zumba
20.00
20.55

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18.00
Noge-guza *
18.00
18.30
Noge-guza *
18.00
18.30
Noge-guza *
18.00
18.30
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18.00
Trbuh-leđa *
18.30
18.55
Trbuh-leđa *
18.30
18.55
Trbuh-leđa *
18.30
18.55
19.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00
Kralježnica
09.00
09.55
Kralježnica
09.00
09.55
Kralježnica
09.00
09.55
19.00
Kralježnica
19.00
19.55
Kralježnica
19.00
19.55

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18.00
Power Joga
18.00
18.55
Power Joga
18.00
18.55

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20.00
Pilates
20.00
20.55
Pilates
20.00
20.55

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20.00
STRONG by Zumba
20.00
20.55
STRONG by Zumba
20.00
20.55

Utorak

Četvrtak

No grupe available!
No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta

* sat traje 30 minuta

Dvorana 2

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
07:00
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
09:00
Morning pilates
09:00 - 09:55
HIIT
09:00 - 09:55
Morning pilates
09:00 - 09:55
HIIT
09:00 - 09:55
DNS
09:00 - 09:55
18:00
Box
18:00 - 18:55
TRX
18:00 - 18:55
Box
18:00 - 18:55
TRX
18:00 - 18:55
19:00
Fat Burn Spinning
19:00 - 19:55
Pilates
19:00 - 19:55
Fat Burn Spinning
19:00 - 19:55
Pilates
19:00 - 19:55
20:00
Iron conditioning
20:00 - 20:55
Iron conditioning
20:00 - 20:55
Iron conditioning
20:00 - 20:55

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:00
Box
18:00 - 18:55
Box
18:00 - 18:55

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20:00
Iron conditioning
20:00 - 20:55
Iron conditioning
20:00 - 20:55
Iron conditioning
20:00 - 20:55

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:00
TRX
18:00 - 18:55
TRX
18:00 - 18:55

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Morning pilates
09:00 - 09:55
Morning pilates
09:00 - 09:55

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Fat Burn Spinning
19:00 - 19:55
Fat Burn Spinning
19:00 - 19:55

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
HIIT
09:00 - 09:55
HIIT
09:00 - 09:55

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
07:00
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Pilates
19:00 - 19:55
Pilates
19:00 - 19:55

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
DNS
09:00 - 09:55

Petak

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta

Dvorana 3

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Cross OF I
19:00 - 19:55
Cross OF I
19:00 - 19:55
20:00
Cross OF II
20:00 - 20:55
Cross OF II
20:00 - 20:55
Cross OF II
20:00 - 20:55

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Cross OF I
19:00 - 19:55
Cross OF I
19:00 - 19:55

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20:00
Cross OF II
20:00 - 20:55
Cross OF II
20:00 - 20:55
Cross OF II
20:00 - 20:55

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta