Dvorana 1

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00
Kralježnica
09.00
09.55
Kralježnica
09.00
09.55
Kralježnica
09.00
09.55
09.15
09.30
09.45
17.45
Joga
17.45
18.30
Joga
17.45
18.30
18.00
18.15
18.45
Noge-guza *
18.45
19.05

Trbuh-leđa *
19.05
19.30
Kralježnica**
18.45
19.30
Noge-guza *
18.45
19.05

Trbuh-leđa *
19.05
19.30
Kralježnica**
18.45
19.30
Noge-guza *
18.45
19.05

Trbuh-leđa *
19.05
19.30
19.00
19.15
20.00
Blend OF
20.00
20.55
STRONG nation
20.00
20.55
Blend OF
20.00
20.55
STRONG nation
20.00
20.55
20.15
20.30
20.45

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18.45
Noge-guza *
18.45
19.05
Noge-guza *
18.45
19.05
Noge-guza *
18.45
19.05
19.00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19.00
Trbuh-leđa *
19.05
19.30
Trbuh-leđa *
19.05
19.30
Trbuh-leđa *
19.05
19.30
19.15

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
17.45
Joga
17.45
18.30
Joga
17.45
18.30
18.00
18.15

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18.45
Kralježnica**
18.45
19.30
Kralježnica**
18.45
19.30
19.00
19.15

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20.00
STRONG nation
20.00
20.55
STRONG nation
20.00
20.55
20.15
20.30
20.45

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00
Kralježnica
09.00
09.55
Kralježnica
09.00
09.55
Kralježnica
09.00
09.55
09.15
09.30
09.45

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20.00
Blend OF
20.00
20.55
Blend OF
20.00
20.55
20.15
20.30
20.45

Ponedjeljak

Srijeda

No grupe available!

Svaki sat traje 45 minuta

* sat traje 20 minuta

Dvorana 2

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
07:00
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
07:15
07:30
07:45
09:00
Morning pilates
09:00 - 09:55
HIIT
09:00 - 09:55
Morning pilates
09:00 - 09:55
HIIT
09:00 - 09:55
DNS
09:00 - 09:55
09:15
09:30
09:45
17:45
Box
17:45 - 18:30
TRX
17:45 - 18:30
Box
17:45 - 18:30
18:00
18:15
18:45
TRX
18:45 - 19:30
19:00
19:15
20:00
Iron conditioning
20:00 - 20:55
Iron conditioning
20:00 - 20:55
Iron conditioning
20:00 - 20:55
20:15
20:30
20:45

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
17:45
Box
17:45 - 18:30
Box
17:45 - 18:30
18:00
18:15

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20:00
Iron conditioning
20:00 - 20:55
Iron conditioning
20:00 - 20:55
Iron conditioning
20:00 - 20:55
20:15
20:30
20:45

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
17:45
TRX
17:45 - 18:30
18:00
18:15
18:45
TRX
18:45 - 19:30
19:00
19:15

Utorak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Morning pilates
09:00 - 09:55
Morning pilates
09:00 - 09:55
09:15
09:30
09:45

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
HIIT
09:00 - 09:55
HIIT
09:00 - 09:55
09:15
09:30
09:45

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
07:00
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
Prvi Jutarnji
07:00 - 07:55
07:15
07:30
07:45

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

No grupe available!
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
DNS
09:00 - 09:55
09:15
09:30
09:45

Petak

No grupe available!
No grupe available!

Svaki sat traje 45 minuta

Dvorana 3

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
Cross OF II
20:00 - 20:45
Cross OF I
20:00 - 20:45
Cross OF II
20:00 - 20:45
Cross OF I
20:00 - 20:45
Cross OF II
20:00 - 20:45
20:15
20:30

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20:00
Cross OF I
20:00 - 20:45
Cross OF I
20:00 - 20:45
20:15
20:30

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:45
19:00
19:15

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20:00
Cross OF II
20:00 - 20:45
Cross OF II
20:00 - 20:45
Cross OF II
20:00 - 20:45
20:15
20:30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

No grupe available!

Svaki sat traje 45 minuta

ONLINE treninzi

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Kralježnica
09:00 - 09:55
Kralježnica
09:00 - 09:55
Kralježnica
09:00 - 09:55
09:15
09:30
09:45
18:45
Noge-guza *
18:45 - 19:05

Trbuh-leđa *
19:05 - 19:30
Noge-guza *
18:45 - 19:05

Trbuh-leđa *
19:05 - 19:30
Noge-guza *
18:45 - 19:05

Trbuh-leđa *
19:05 - 19:30
19:00
19:15

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Kralježnica
09:00 - 09:55
Kralježnica
09:00 - 09:55
Kralježnica
09:00 - 09:55
09:15
09:30
09:45

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

No grupe available!
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:45
Noge-guza *
18:45 - 19:05
Noge-guza *
18:45 - 19:05
Noge-guza *
18:45 - 19:05
19:00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Trbuh-leđa *
19:05 - 19:30
Trbuh-leđa *
19:05 - 19:30
Trbuh-leđa *
19:05 - 19:30
19:15

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

No grupe available!
No grupe available!

Svaki sat traje 45 minuta

* sat traje 20 minuta