Dvorana 1

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
10.00
HIIT
10.00
10.55
HIIT
10.00
10.55
18.00
Boks
18.00
18.55
TRX
18.00
18.55
Boks
18.00
18.55
TRX
18.00
18.55
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30

Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Kralježnica
19.00
20.00
Noge-guza *
19.00
19.30

Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Kralježnica
19.00
20.00
Noge-guza *
19.00
19.30

Trbuh-leđa *
19.30
20.00
20.00
Lift
20.00
20.55
Lift
20.00
20.55

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18.00
Boks
18.00
18.55
Boks
18.00
18.55

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19.00
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30
Noge-guza *
19.00
19.30

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00
Trbuh-leđa *
19.30
20.00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20.00

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19.00
Kralježnica
19.00
20.00
Kralježnica
19.00
20.00

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18.00
TRX
18.00
18.55
TRX
18.00
18.55

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20.00
Lift
20.00
20.55
Lift
20.00
20.55

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
10.00
HIIT
10.00
10.55
HIIT
10.00
10.55

Utorak

Četvrtak

No grupe available!
No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta

* sat traje 30 minuta

Dvorana 2

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Morning pilates
09:00 - 09:55
Kralježnica
09:00 - 09:55
Morning pilates
09:00 - 09:55
Kralježnica
09:00 - 09:55
Morning pilates
09:00 - 09:55
18:00
Joga
18:00 - 18:55
Joga
18:00 - 18:55
19:00
Kangoo
19:00 - 19:55
Pilates
19:00 - 19:55
Kangoo
19:00 - 19:55
Pilates
19:00 - 19:55
20:00
Pilates
20:00 - 20:55
Pilates
20:00 - 20:55

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Morning pilates
09:00 - 09:55
Morning pilates
09:00 - 09:55
Morning pilates
09:00 - 09:55

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Kralježnica
09:00 - 09:55
Kralježnica
09:00 - 09:55

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:00
Joga
18:00 - 18:55
Joga
18:00 - 18:55

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Kangoo
19:00 - 19:55
Kangoo
19:00 - 19:55

Ponedjeljak

Srijeda

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Pilates
19:00 - 19:55
Pilates
19:00 - 19:55
20:00
Pilates
20:00 - 20:55
Pilates
20:00 - 20:55

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

No grupe available!
No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta

Dvorana 3

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
20:00
Cross of
20:00 - 20:55
Cross of
20:00 - 20:55
Cross of
20:00 - 20:55

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00

Utorak

Četvrtak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20:00
Cross of
20:00 - 20:55
Cross of
20:00 - 20:55
Cross of
20:00 - 20:55

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

No grupe available!

Svaki sat traje 55 minuta